Stronę stworzono w kreatorze www WebWave.

ORIENTACJAPRECYZYJNA

ORIENTACJAPRECYZYJNA

10 marca 2018

W czwartej części materiałów szkoleniowych, Ryszard Chachurski pomoże nam odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie: co zrobić w sytuacji kiedy nie widać obiektu przy którym jest ustawiony punkt kontrolny?

 

Pokazane dotychczas przykładowe zadania, były stosunkowo łatwe do rozwiązania, niemniej mogą zdarzyć się sytuacje wymagające głębszej analizy mapy. Co na przykład zrobić, jeśli z punktu podejmowania decyzji, co prawda, widoczne są lampiony, ale nie widać obiektu, na którym ustawiony jest punkt kontrolny?

 

 

Powyżej pokazano przypadek, w której z punktu podejmowania decyzji widać pojedynczy lampion, a z opisów punktu kontrolnego na mapie wynika, iż w tym miejscu powinien być tylko jeden lampion, więc z pozoru sytuacja jest oczywista. Problem polega jednak na tym, że rów, na którego końcu powinien być usytuowany lampion znajduje się, na niewidocznym z miejsca stania stoku. Należy postawić sobie pytanie, jak sprawdzić, czy widoczny lampion jest usytuowany prawidłowo (odpowiedź „A”), czy też jest ustawiony w innym, niż powinien być miejscu?

Gdyby na mapie były zaznaczane miejsce, gdzie znajdują się punkty podejmowania decyzji, to można by było sprawdzić ustawienie widocznego lampionu, np. wg kompasu, jednak punkty te nie są zaznaczane. W znalezieniu rozwiązania tego zadania pomaga analiza wzajemnego usytuowania obiektów na mapie.

 

 

Analizując mapę można zauważyć, że linia przechodząca przez znajdujące się na lewo skrzyżowanie i inny obiekt (skrzynka elektryczna) wskaże niewidoczny koniec rowu. Jak widać na zdjęciu powyżej, widoczny ze skrzyżowania lampion znajduje się na ww. linii, jednak nadal nie wiadomo czy jest on ustawiony na końcu rowu, czy też znajduje się nieco bliżej lub dalej. Można próbować ocenić odległość na oko, ale może jest dokładniejszy sposób?

 

 

Analizując wzajemne usytuowanie obiektów na mapie można także zauważyć, że koniec rowu znajduje się również na linii przechodzącej przez kamień znajdujący się po drugiej stronie drogi oraz charakterystyczne drzewo na polanie, na której skraju znajduje się punkt kontrolny. Po przesunięciu się w prawo i ustawieniu się na tej linii, można sprawdzić, że linia przechodząca przez kamień i drzewo przechodzi także przez widoczny w tego miejsca lampion. W tej chwili sytuacja staje się oczywista – koniec rowu znajduje się w punkcie przecięcia linii przechodzących przez wytypowane obiekty, a ponieważ w tym miejscu znajduje się także jedyny widoczny lampion, to jst on usytuowany prawidłowo, czyli należy na karcie startowej zaznaczyć odpowiedź „A” („Alpha”).

Zaprezentowane dotychczas opisy i przykłady nie wyczerpują w żaden sposób różnorodnych zadań, a którymi może zetknąć się zawodnik, ani sposobów rozwiązywania tychże zadań, niemniej miały na celu wprowadzenie Czytelnika, szczególnie rozpoczynającego przygodę z Orientacją Precyzyjną, w temat i danie mu inspiracji do samodzielnego rozwiązywania zadań na leśnych lub parkowych trasach.

 

Trail-O w praktyce cz.4