Stronę stworzono w kreatorze www WebWave.

ORIENTACJAPRECYZYJNA

ORIENTACJAPRECYZYJNA

06 marca 2018

Przedstawiamy trzecią część materiałów szkoleniowych opracowanych przez Ryszarda Chachurskiego. Tym razem opis PK nr 3 zostanie zaprezentowany w trzech różnych wariantach.

 

Punkt kontrolny (PK) nr 3.

Z PK nr 2 do PK nr 3 przemieszczamy się po chodniku przy czym nie wolno wejść na ścieżki i części chodnika przekreślone na mapie krzyżykiem, a w terenie przegrodzone taśmą (poza tym w żadnym wypadku podczas zawodów nie wolno schodzić ze ścieżek, chodników lub alejek). Po osiągnięciu znacznika punktu podejmowania decyzji mapa powinna być zorientowana tak, jak jest pokazane poniżej.

Z opisów punktów kontrolnych odczytujemy, że na PK ustawiony jest zestaw 5 lampionów

(A-E), które są widoczne z miejsca, w którym jesteśmy i identyfikujemy je od lewej jako

A, B, C, D i E. Z opisów wynika także, że prawidłowy lampion znajduje się między drzewami. Porównując informacje odczytane z mapy z tym, co widzimy w terenie, uznajemy, że prawidłowo ustawiony jest lampion C i zaznaczamy taką odpowiedź poprzez odciśnięcie kleszczy perforatora w okienku C karty startowej. Gdyby to był punkt, na którym dokonuje się pomiaru czasu podejmowania decyzji, wówczas należałoby odpowiedzieć „Charlie”. Warto w tym miejscu wspomnieć, że sędzia mierzący czas zatrzymuje go w chwili usłyszenia pierwszej odpowiedzi, należy więc mieć się na baczności, aby nie odliczać sobie kolejnych lampionów na głos (A..., B..., C lub Alpha..., Bravo..., Charlie), gdyż jeśli sędzia to usłyszy, to ma obowiązek zatrzymać czas już po A (Alpha) i zapisać nieprawidłową odpowiedź, nawet jeśli to ostatnie „Charlie” będzie jakoś wyróżnione, np. powiedziane głośniej, z naciskiem lub powtórzone.

Lampiony B i D co prawda także znajdują się między tymi drzewami, jednak ze względu na to, że nie znajdują się pośrodku między nimi, a w ich bezpośredniej bliskości uznajemy, że nie są one ustawione prawidłowo. Gdyby chodziło o któryś z nich, wówczas środek okręgu oznaczającego na mapie punkt kontrolny pokrywałby się ze środkiem jednego lub drugiego okręgu oznaczającego na mapie drzewo, a w opisach punktów kontrolnych byłoby sprecyzowane z której strony drzewa znajduje się prawidłowo ustawiony lampion.

 

 

 

Prezentowany teraz przykład z pozoru nieznacznie różni się od poprzedniego – tylko w opisach punktów kontrolnych podana jest mniejsza liczba lampionów w zestawie, natomiast środek okręgu oznaczającego usytuowanie lampionu znajduje się dokładnie w tym samym miejscu co poprzednio. Mapa oczywiście powinna być zorientowana tak, jak poprzednio, co jest pokazane poniżej.

Jak już wspomniano, z opisów punktów kontrolnych odczytujemy, że na PK ustawiony jest zestaw 4 lampionów (A-D), które są widoczne z miejsca, w którym jesteśmy i identyfikujemy je od lewej jako A, B, C i D.

Z opisów wynika także, że prawidłowy lampion znajduje się między drzewami. Porównując informacje odczytane z mapy z tym, co widzimy w terenie, uznajemy, że żaden z widocznych lampionów nie jest ustawiony prawidłowo, więc zaznaczamy na karcie startowej lub podajemy ustnie sędziemu odpowiedź Z („Zero”).

Lampiony B i D co prawda także znajdują się między tymi drzewami, jednak, jak poprzednio, ze względu na to, że nie znajdują się pośrodku między nimi, a w ich bezpośredniej bliskości uznajemy, że nie są one ustawione prawidłowo.

 

 

 

Kolejna modyfikacja poprzedniego przykładu – tym razem środek okręgu oznaczającego na mapie PK nr 3, jest na środku okręgu oznaczającego na mapie północno-wschodnie drzewo, natomiast z opisów punktów kontrolnych wynika, że prawidłowy lampion spośród czterech (A-D), które tutaj ustawiono, znajduje się po północnej stronie tego drzewa.

Mapa oczywiście powinna być zorientowana tak, jak poprzednio (patrz poniżej),

 

więc z porównania informacji odczytanych z mapy z tym, co widzimy w terenie, uznajemy, że żaden z 4 widocznych lampionów nie jest ustawiony prawidłowo (a wiemy, że są tylko 4 lampiony, bo w opisach mamy napisane A-D), więc zaznaczamy na karcie startowej lub podajemy ustnie sędziemu odpowiedź Z („Zero”).

Lampiony C i D co prawda znajdują się w pobliżu tego właśnie drzewa, jednak, widzimy, że jeden z nich ustawiony jest przed drzewem, a drugi z jego lewej strony, co – odnosząc to do kierunków świata oznacza, że jeden z nich znajduje się na południe, a drugi na południowy zachód od drzewa, co oznacza, że nie są one ustawione prawidłowo.

 

Trail-O w praktyce cz.3