Stronę stworzono w kreatorze www WebWave.

ORIENTACJAPRECYZYJNA

ORIENTACJAPRECYZYJNA

02 marca 2018

Kolejna dawka praktycznej wiedzy z zakresu Orientacji Precyzyjnej.

Dziś opis drugiego punktu kontrolnego na trasie autorstwa Ryszarda Chachurskiego.

 

Punkt kontrolny (PK) nr 2.

Z PK nr 1 do PK nr 2 przemieszczamy się po chodniku zawracając początkowo w stronę, z której przybyliśmy do PK nr 1. Patrząc na mapę zauważamy, że nie możemy skręcić w pierwszy chodnik w prawo, gdyż tam zaznaczona poprzeczną fioletową kreską przeszkoda (schody) uniemożliwiająca pokonanie tego wariantu trasy np. przez osoby jadące na wózkach (nawet jeśli teoretycznie jesteśmy w stanie zejść po schodach, to należy taki zakaz respektować pod groźbą dyskwalifikacji). Przemieszczamy się więc dalej i w zależności od własnych możliwości możemy skręcić w drugi chodnik w prawo (droga krótsza, ale bardziej nieco stroma, co zauważamy widząc, że warstwice na tym odcinku są trochę bliżej siebie) lub poruszamy się dalej alejką, a następnie po chodniku wzdłuż ulicy – ta droga jest nieco dłuższa, ale mniej stroma. Po osiągnięciu znacznika punktu podejmowania decyzji mapa powinna być zorientowana tak, jak jest pokazane poniżej.

Z opisów punktów kontrolnych odczytujemy, że na PK ustawiony jest zestaw 4 lampionów (A-D), które są widoczne z miejsca, w którym jesteśmy i identyfikujemy je od lewej jako A, B, C i D. Z opisów wynika także, że prawidłowy lampion znajduje się na północ od kamienia, czyli – biorąc pod uwagę ustawienie mapy – z jego prawej strony. Porównując informacje odczytane z mapy z tym, co widzimy w terenie, uznajemy, że prawidłowo ustawiony jest lampion D i zaznaczamy taką odpowiedź poprzez odciśnięcie kleszczy perforatora w okienku D karty startowej. Gdyby to był punkt, na którym dokonuje się pomiaru czasu podejmowania decyzji, wówczas należałoby odpowiedzieć „Delta”.

Widok, jaki widzielibyśmy gdybyśmy chcieli podjąć decyzję patrząc z innego punktu niż ten, w którym znajduje się znacznik PD, można zobaczyć na kolejnych zdjęciach. Gdybyśmy przemieścili się w lewo, wówczas jeden z lampionów może stać się niewidoczny, a jeśli przesunęlibyśmy się w prawo, wówczas lampiony A i B zamienią się kolejnością.

 

 

 

 

Trail-O w praktyce cz.2