Stronę stworzono w kreatorze www WebWave.

ORIENTACJAPRECYZYJNA

ORIENTACJAPRECYZYJNA

28 lutego 2018

Przedstawiamy kolejne przykłady zadań, jakie musi rozwiązać zawodnik biorący udział w zawodach w Orientacji Precyzyjnej.

Autorem prezentowanych przykładów jest Ryszard Chachurski.

 

Punkt kontrolny (PK) nr 1.

Do punktu tego docieramy ze startu poruszając się po chodniku i skręcając na zakręcie w prawo. Po osiągnięciu znacznika punktu podejmowania decyzji, w którym ustawiony jest stojak wyposażony w perforator, mapa powinna być zorientowana tak, jak jest pokazane poniżej.

 

Mapę można zorientować według kompasu lub np. ustawić obraz chodnika na którym stoimy tak, aby był on równoległy do rzeczywistego chodnika w terenie.

Z opisów punktów kontrolnych odczytujemy, że na PK ustawiony jest zestaw 5 lampionów

(A-E), które są widoczne z miejsca, w którym jesteśmy i identyfikujemy je od lewej jako A, B, C, D i E. Z opisów wynika także, że prawidłowy lampion znajduje się na północ od charakterystycznego drzewa, czyli – biorąc pod uwagę ustawienie mapy – z jego lewej strony. Porównując informacje odczytane z mapy z tym, co widzimy w terenie, uznajemy, że prawidłowo ustawiony jest lampion A i zaznaczamy taką odpowiedź poprzez odciśnięcie kleszczy perforatora w okienku A karty startowej. Gdyby to był punkt, na którym dokonuje się pomiaru czasu podejmowania decyzji, wówczas odpowiedzi należy udzielić posługując się międzynarodowym alfabetem fonetycznym (Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Zero), w tym przypadku prawidłowa odpowiedź to oczywiście „Alpha”.

Lampiony ustawione na punkcie kontrolnym możemy zauważyć jeszcze zanim dotrzemy do punktu PD, mogą one być również widoczne, jeśli przemieśmy się dalej. W niektórych przypadkach poruszanie się w jedną lub drugą stronę może ułatwić identyfikację prawidłowego lampionu, gdyż mogą wówczas być widoczne dodatkowe obiekty niewidoczne z punktu PD, jednak należy pamiętać, aby decyzję podejmować właśnie z punktu PD, gdyż jeśli zatrzymamy się w innym miejscu, to możemy nie być w stanie określić kolejności lampionów lub mogą one zamienić się miejscami, co można zaobserwować na kolejnych zdjęciach.

W prezentowanym przykładzie widoczna zamiana kolejności lampionów C, D i E nie ma co prawda znaczenia, ale gdyby z mapy (i znajdujących się na niej opisów punktów kontrolnych) wynikało, że prawidłowo ustawiony jest np. lampion D, to zamiana ich kolejności spowodowana patrzeniem z różnych miejsc byłaby już istotna.

 

 

 

 

 

 

 

Trail-O w praktyce cz.1