Stronę stworzono w kreatorze www WebWave.

ORIENTACJAPRECYZYJNA

ORIENTACJAPRECYZYJNA

05 kwietnia 2018

Mistrzostwa Polski w Orientacji Precyzyjnej, Krzeszowice, 07.04.2018

 

Komunikat techniczny

 

1. Trasa podzielona jest na dwa etapy, w sumie około 30-35 punktów kontrolnych. Na każdym etapie jedno stanowisko czasowe z 3 mapami. Klasyfikacja łączna według sumy wyników obu etapów.

 

2. Aby usunąć z trasy „martwe” przebiegi, na których nie ma żadnych punktów kontrolnych, na każdym etapie będzie po drodze zatrzymanie czasu. Etap zaczyna się od startu 1. Po dotarciu do mety 1 sędzia wpisuje zawodnikowi czas, następnie zawodnik obowiązkowym przebiegiem udaje się (bez mierzenia czasu, ale dla sprawnego przeprowadzenia zawodów prosimy o rozsądne tempo) na start 2, gdzie pomiar czasu rusza z powrotem. Limit czasu wspólny dla obu części danego etapu.

Czas każdej części będzie zaokrąglany w dół do pełnych minut.

 

3. Kolejność pokonywania fragmentów trasy

Dla kategorii E-Open:

etap 1 część A, czasówka 1, etap 1 część B,

etap 2 część A, etap 2 część B, czasówka 2.

Dla pozostałych kategorii:

czasówka 1, etap 1 część A, etap 1 część B,

etap 2 część A, czasówka 2, etap 2 część B.

Każdy zawodnik otrzyma w centrum zawodów poglądową mapę wyjaśniającą kolejność i trasy poruszania się między poszczególnymi częściami.

 

4. Start według listy startowej (dostępna od rana w CZ). Wydawanie kart startowych w godzinach 10:45 – 11:15 w strefie oznaczonej na mapie jako S0. Wszyscy zawodnicy muszą się tam znaleźć do 11:15 i potem aż do swojego startu nie opuszczają tej strefy. Zawodnicy kat. OPEN przemieszczają się stamtąd do punktu S1 i w swojej minucie wyruszają na trasę. Zawodnicy pozostałych kategorii

według listy startowej ustawiają się w kolejce do punktu T1, po czasówce udają się do punktu S1 i startują.

 

5. Wszystkie mapy w skali 1:3000.

 

6. Zawody są Mistrzostwami Polski w związku z czym obowiązują na nich przepisy PZOS. W szczególności przypominamy o punkcie 10.5 przepisów orientacji precyzyjnej (tym o stosowaniu Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego na punktach z pomiarem czasu). Oznaczenia liter w tym alfabecie będą dla ułatwienia znajdowały się na mapach. Dla przypomnienia: Alfa-Bravo-Charlie-Delta-Echo-Foxtrot.

 

7. Zero-tolerancja. Na punktach czasowych nie będzie prawidłowych odpowiedzi Z.

Na pozostałych punktach każda odpowiedź Z musi spełniać co najmniej jeden z warunków:

a) punkty odsunięte od prawidłowej pozycji o co najmniej 4 metry

b) punkty rozstawione przy prawidłowym obiekcie, ale po złej stronie, odsunięte od prawidłowej pozycji o co najmniej 120 stopni

c) punkty rozstawione przy innym obiekcie

d) w przypadkach, gdzie środek kółka nie wystarcza by ustalić dobrą odpowiedź: punkty rozstawione w sposób niezgodny z opisem (n.p. zła strona płotu, góra skarpy gdy opis na to nie wskazuje itp.)

e) dla opisu „pomiędzy” odpowiedź Z może wynikać wyłącznie z rozstawienia punktów pomiędzy nie tymi obiektami, na które wskazuje mapa.

 

Wersja do wydruku jest dostępna: tutaj

 

 

Krzeszowice MP - komunikat techniczny