Stronę stworzono w kreatorze www WebWave.

ORIENTACJAPRECYZYJNA

ORIENTACJAPRECYZYJNA

09 lutego 2018

Przedstawiamy kolejną część materiałów szkoleniowych na temat Orientacji Precyzyjnej autorstwa Brian'a Henry Parker'a (tłumaczenie na j.polski: Jacek Wieszaczewski).

 

Opis: PK 5, trzy lampiony, górka

 

Prosty opis „górka” oznacza środek najbliższego okręgu poziomicy otaczającego punkt, w tym przypadku miejsce to jest oznaczone lampionem C. Aby opisać inne miejsca na górce, należy wyszczególnić jej część, n.p. lampion A to „górka, północno-wschodnia część”. Lampion B stoi na znajdującym się przed górką kopczyku.

 

Opis: PK 6, 3 lampiony, stawek, południowa krawędź

 

Ten mały stawek jest obiektem punktowym o nieregularnym kształcie i ustalenie, gdzie dokładnie jest południowa krawędź, wymaga precyzji i uwagi. Kierunek patrzenia z punktu decyzji na drugą stronę stawku prowadzi nad ścieżką do krawędzi dużego dołu, pokazując, że południowa krawędźstawku to lampion B.

 

Wskazówka: czasem, przy obiektach o nieregularnym kształcie, do wyznaczania krawędzi lub strony przydaje się następująca metoda: wyobrażamy sobie szeroką, prostą linię zbliżającą się do obiektu z kierunku podanego przez opis (jak fala zbliżająca się do brzegu). Prawidłowym miejscem jest to, które „fala” osiągnie jako pierwsze.

 

Opis: PK 7, 1 lampion, kamień, wschodnia strona

 

Ten punkt ilustruje możliwość odpowiedzi Z (zero), tu w jej najprostszej formie. Rozstawiony jest tylko jeden lampion, a zawodnik ma stwierdzić, czy stoi on zgodnie z mapą i opisem (wtedy prawidłową odpowiedzią jest A), czy nie (i należy odpowiedzieć Z).

Analiza obiektów w terenie pokazuje że lampion:

jest rozstawiony przy tym kamieniu, co trzeba,

stoi po jego wschodniej stronie.

W związku z tym prawidłową odpowiedzią jest A.

 

Wskazówka: przy obiektach punktowych należy być szczególnie ostrożnym, ponieważ środekkółka zawsze znajduje się na środku obiektu. Jeśli jest jasne, że w dobrym miejscu nie ma lampionu, prawidłową odpowiedzią jest Z (tu na przykład byłoby tak, gdyby lampion stał po południowej stronie kamienia, albo przy innym z widocznych kamieni).

 

Opis: PK 8, trzy lampiony, dwa drzewa, pomiędzy

 

Opis „pomiędzy” dwoma obiektami wymaga od prawidłowo ustawionego lampionu dwóch rzeczy:

  • musi on znajdować się na najkrótszej linii łączącej obiekty, co w przypadku drzew jest    proste, ale może okazać się trudniejsze do weryfikacji przy większych obiektach jak staw czy polana,
  • musi być dokładnie w połowie odległości między krawędziami obiektów na wysokości lampionu, w tym przypadku między pniami drzew.

 

Na zdjęciu widać, że środkowy lampion jest na linii łączącej dwa drzewa, więc spełnia pierwszy warunek. Ale czy jest dokładnie pomiędzy drzewami? Na zdjęciu wydaje się, że nie, ale jest to złudzenie wywołane tym, że drzewo po lewej znajduje się dalej. Doświadczony zawodnik może umieć oszacować ten efekt i prawidłowo ocenić odległość, ale lepiej, jeśli można, przejść ścieżką w lewo, aby patrzeć z miejsca, gdzie odległość do obu drzew jest podobna i złudzenia optyczne nie przeszkadzają.

 

W tym przykładzie jest dość łatwo ustalić, że środkowy lampion znajduje się w prawidłowej pozycji. Bardziej skomplikowane zadania tego typu mogą zawierać więcej lampionów ustawionych blisko prawidłowego miejsca, które z tego powodu trzeba wyznaczyć z większą dokładnością.

 

Warto zwrócić uwagę na strzałkę w ostatniej kratce opisu. Informuje ona, że punkt kontrolny znajduje się na zachód od punktu decyzji i dotarcie do punktu decyzji wymaga przejścia na ścieżce za miejsce znajdujące się najbliżej lampionów.

 

Opis: PK 9, 4 lampiony, rozgałęzienie strumienia

 

Ten punkt pokazuje, jak ważne może być spojrzenie na lampiony z innego miejsca, niż punktdecyzji. Zrobione stamtąd zdjęcie po lewej pokazuje, że wszystkie lampiony stoją w długim rowie.Krótki rów jest niewidoczny.

 

W takim przypadku konieczne jest znalezienie innego miejsca, z którego będzie można zobaczyć oba rowy. Ścieżka na południe od punktu nie jest zabroniona (nie jest zagrodzona kreską na mapie).

Zawodnicy mogą poruszać się wzdłuż niej do miejsca, z którego spojrzą wzdłuż krótkiego rowu aby zobaczyć, że jeden z lampionów rzeczywiście znajduje się na rozgałęzieniu.

Jeśli widoczność pozwala, wracając do punktu decyzji należy cały czas utrzymywać wzrok na prawidłowym lampionie. Jeśli nie, należy posłużyć się dowolnymi wyraźnymi elementami w terenie aby rozpoznać ustalony lampion. Ta metoda (z użyciem charakterystycznych gałęzi) pozwala na zdjęciach ustalić, że prawidłową odpowiedzią jest C.

 

Wskazówka: uwaga na błędy paralaksy. Podczas powrotu do punktu decyzyjnego kolejność punktów może się zmienić, co może spowodować błędną odpowiedź. W tym przypadku, gdy patrzymy z punktu decyzji, najdalszy lampion to B, ale gdyby punkt decyzji był na południowej ścieżce, ten sam lampion byłby A. C z obu pozycji jest tym samym lampionem. Zawsze liczy się kolejność lampionów ustalana na punkcie decyzji.

 

Opis: PK 10, 3 lampiony, wąwóz

 

Ten obiekt to wąski wąwóz. Punkty kontrolne można w nim rozstawiać wzdłuż centralnej linii. Możliwe są trzy opisy: górna część, środek (wtedy nie podaje się żadnego opisu) i dolna część. Tu prawidłowy lampion ma stać w środku. Śledzenie poziomicy od podstawy ściany skalnej pozwala ustalić, że najwyżej ustawiony lampion to „wąwóz, górna część”. Dlatego prawidłowy jest jeden z dwóch pozostałych (lub żaden).

 

Po raz kolejny wykorzystujemy widok z innego miejsca, przenosząc się ścieżką na wschód. Stąd widać, że środkowy lampion znajduje się dokładnie naprzeciw końca ściany skalnej, czyli tam, gdzie środek kółka na mapie. Dlatego prawidłowa odpowiedź to B. Lampion C to „wąwóz, dolna część”.

 

Co to jest Trail-O cz.3